BAASMP

Българска Асоциация по Авиационна и Космическа Медицина и Психология

Bulgarian Association of Aviation and Space Medicine and Psychology

Начало

 

За нас

Цели

Устав

Учредители

Управителен съвет

Членство

Обучение

 

 

   

 

Сдружението има следните цели:

  1. Да осигурява висок стандарт и качество на авиомедицинската и психологическа дейност (при определяне на летателната годност и лечение на българските пилоти и останалия летателен и не летателен персонал, работещ в сферата на авиацията и космонавтиката);
  2. Да спомага за развитието на авиационната медицина и психология в България;
  3. Да подпомага прилагането на научни изследвания и разработки по медицина и приложна психология в областта на авиацията и космонавтиката;
  4. Да подобрява качеството на експертизата, лечението и осигуряването на професионално дълголетие и безопасност на авиационния персонал, чрез повишаване на професионалната квалификация на членовете си;
  5. Да участва активно в обсъждането на нормативната и методична база на регулаторните органи в България и разработването на проекти, касаещи човешкият фактор в авиацията, в частност авиационната и космическа медицина и психология;
  6. Да работи активно за синхронизирането на българското законодателство, в областта на човешкия фактор в авиацията, с европейските  и международни изисквания и стандарти (JAA, FAA, ICAO, EASA, EUROCONTROL и др.);
  7. Да осъществява единен стандарт в квалификация на собствените си членове и други специалисти, работещи по проблемите на авиационната и космическа медицина и психология, чрез организиране и провеждане на специализирано обучение;
  8. Да организира и участва в обучението на авиационните специалисти по проблемите на човешкия фактор;
  9. Да установява и развива международно сътрудничество със сродни организации и разширяване на контактите с изтъкнати чуждестранни специалисти и институции в областта на авиационната и космическа медицина и психология, за внедряване на световните постижения в България;
  10. Да защитава правата и интересите на специалистите, работещи в областта на авиационната и космическа медицина и психология, и своите членове пред органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и навсякъде, където това е необходимо.

 

 

 

 

 

 

 
Hosted by Solveco©2007-2015 All rights reserved.