BAASMP

Българска Асоциация по Авиационна и Космическа Медицина и Психология

Bulgarian Association of Aviation and Space Medicine and Psychology

Начало

 

За нас

Цели

Устав

Учредители

Управителен съвет

Членство

Обучение

 

 

 

   

                                                  

 • Д-р Николай Димитров Райнов
 • Д-р Румен Златев Златев
 • Д-р Емил Янакиев Караджов
 • Д-р Росица Людмилова Нанчева
 • Елена Благоева Пенчева
 • Д-р Иван Тодоров Недков
 • Елисавета Тодорова Григорова – Михова
 • Д-р Добрин Русев Данчев
 • Д-р Оля Вачкова Василева
 • Д-р Румяна Иванова Груева – Андреева
 • Д-р Дочка Николова Коликовска – Лабова
 • Д-р Красимира Василева Вълкова
 • Д-р Красимир Петров Алексиев
 • Десислава Викторова Цветкова – Георгиева
 • Д-р Румяна Руменова Фиданова
 • Д-р Валентина Йорданова Димитрова
 • Маргарита Валентинова Манолова     

                                                                                       

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 
Hosted by Solveco ©2007-2015 All rights reserved.