BAASMP

Българска Асоциация по Авиационна и Космическа Медицина и Психология

Bulgarian Association of Aviation and Space Medicine and Psychology

Начало
Контакти

 

За нас

Цели

Устав

Учредители

Управителен съвет

Членство

Обучение

 

 

 

   

 

Адрес: гр. София, бул. Брюксел № 1

Тел: + 359 /2/ 937 16 40, 937 14 89

Факс: + 359 /2/ 945 90 96

 

 

 

 

 

 

 
Hosted by Solveco ©2007-2015 All rights reserved.